برنامه اجرای کنسرت ها

چهار‌شنبه 14 اسفند 1398 ساعت 18:45 و 22:00 ، مرکز همایش های برج میلاد

چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 21:00 ،سالن کارگران پاکدشت